Για την πλοήγηση


Οδοντικά Εμφυτεύματα


Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι τεχνητά υποκατάστατα δοντιού,που τοποθετούνται εκεί που έχει χαθεί το φυσικό δόντι. Έτσι, ακόμα και αν έχουν χαθεί μερικά ή όλα τα δόντια,μπορούμε να τα αντικαταστήσουμε με σταθερές προσθέσεις,που στηρίζονται πάνω στα εμφυτεύματα .

Το οδοντικό εμφύτευμα έχει τη μορφή μικρής βίδας κατασκευασμένης από τιτάνιο υψηλής ποιότητας και καθαρότητας. Τοποθετείται εντος του οστού της γνάθου και με την πάροδο του χρόνου ενσωματώνεται στο οστό των γνάθων.

Οδοντικά  εμφυτεύματα τοποθετούνται όταν :

 1. Η κατασκευή ολικών οδοντοστοιχιών είναι προβληματική
 2. Οι μερικές ή ολικές οδοντοστοιχίες δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές από τον ασθενή
 3. Λείπουν δόντια που δεν μπορούν να αποκατασταθούν με ακίνητες γέφυρες
 4. Αποφεύγεται ο τροχισμός υγιών δοντιών για την κατασκευή γεφυρών
 5. Απαιτείται βελτίωση της αισθητικής και της μασητικής ικανότητας με την επαναφορά της "αίσθησης των φυσικών δοντιών

Πρόκειται για μια απλή και ανώδυνη διαδικασία , η οποία πραγματοποιείται με τοπική οδοντιατρική αναισθησία  και μέθη,κατόπιν επιλογής του ασθενή .Οι απαιτούμενες εργασίες του χειρουργικού σταδίου (εξαγωγές δοντιών, τοποθέτηση εμφυτευμάτων και οστική ανάπλαση ) μπορούν να πραγματοποιηθούν  στην ιδία συνεδρία.

Οι προσθετικές αποκαταστήσεις ολοκληρώνονται σε τρεις(3) έως έξι (6) μήνες. Οι πρόχειρες αποκαταστάσεις τοποθετούνται σε δυο (2)εβδομαδες η ταυτόχρονα με το χειρουργείο άλλα πάντα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Odontika Emfyteymata
Οδοντικά Εμφυτεύματα

Το ιατρείο παρέχει Εμφυτεύματα δοντιών ποιότητας με δυνατότητα ισόβιας διάρκειας ζωής, εφόσον ο ασθενής ακολουθείτις οδηγίες σχετικά με την στοματική υγιεινή και δεν αμελεί τις συχνές επανεξετάσεις από τον Γναθοπροσωπικο χειρουργό

Οι προϋποθέσεις για να τοποθετηθούν ένα η περισσότερα εμφυτεύματα είναι:

 1. Να έχει ελεγχθεί και θεραπευτεί κάθε νόσος στα δόντια που παραμένουν στο στόμα μας
 2. Να υπάρχει σχολαστική φροντίδα της υγιεινής του στόματός μας 
 3. Να ακολουθείται πιστά το πρόγραμμα επανεξετάσεων και υποστήριξης των εμφυτευμάτων
 4. Να το επιτρέπει η γενική κατάσταση τηςυγείας μας

Πλεονεκτήματα

 1. Τα οδοντικά εμφυτεύματα συνιστούν τη σταθερή βάση για τεχνητά δόντια και  διαφύλαξη   ακεραιότητας των παρακείμενων δοντιών και της οστικής δομή
 2. Οι άριστες αισθητικά και λειτουργικά προσθετικές εργασίες επίεμφυτευμάτων απαλλάσσουν τους ασθενής από το άγχος των τεχνητών οδοντοστοιχιών,εξασφάλιση σωστής  μάσηση και  ομιλίας και χαρίζουν ένα όμορφο χαμόγελο ξανά
 3. Τα οδοντικά εμφυτεύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη συμβατικών η/και κινητών τεχνητών οδοντοστοιχιών.